CLP 2015

Met ingang van 1 juni 2015 is de CLP-verordening de enige geldende wettekst voor de indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. Volgens deze verordening zijn bedrijven verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens deze in de handel aan te bieden. Lees er meer over op de website van ECHA!

Gerelateerde blogs

Gesloten voor reacties.